Kobi Paket Sigortası

İş yaşamında riskler piyango gibidir; size de çıkabilir! Başladığınız noktaya geri dönme riskini almayın.

Ülke ekonomisinin çok büyük bir çoğunluğunu oluşturan ve ekonomiye katma değer yaratan küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlayabileceğimiz KOBİ’lere yönelik olarak, “KOBİ Paket Sigortası” adı altında yeni bir ürün geliştirmiş bulunmaktayız.

Yeni ürünümüz KOBİ Paket Sigortası’nın hitap edeceği işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçlarını tek bir teminat şemsiyesi altında toplayarak, avantajlı fiyatları ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye yükseltmesi hedeflenmiştir.

KOBİ Paket Sigortası ile bina kıymetiniz, işletmenizdeki dekorasyonlar, makineler, demirbaşlar, elektronik cihazlar gibi kıymetlerin yanında; size ait emtea, üçüncü şahıslara ait emtea, cam, reklam panosu / Totem ve kiracı tarafından yaptırılan hizmetler de teminat altındadır. Ayrıca işletmenizde bulunan nakit paranız ve kıymetli evraklarınız da aynı şekilde güvence altında. Çalışanlarınızı unutmadık, çalışanlara ait özel eşyalar da bu poliçe ile teminat altında.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

 • Yangın Sigortası Genel Şartları
 • Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
 • Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları
 • Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları
 • Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları
 • İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
 • Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları
 • Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
 • Yangın Sigortası Klozları
 • Hasar Durumunda İstenecek Belgeler Klozu
 • Zorunlu Deprem Sigortası ile İlgili Uyarı Klozu
 • Anadolu Hizmet “İşyeri” Kitapçığı

Kobi Paket Sigortası

Online Fiyat Teklifi

Close