Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası Nedir

Anadolu Sigorta nakliyat sigortaları kapsamında, nakliyat esnasında taşınan emtianın uğrayacağı zararlara, taşıyıcıların yüke karşı sorumluluklarına; ayrıca ticari yük gemilerinin, balıkçı teknelerinin ve gezinti teknelerinin uğrayacakları fiziki zararlara teminat vermektedir. Nakliyat sigortası kapsamında sunulan geniş seçenekler en ekonomik olacak şekilde hazırlanmıştır.

Nakliyat Sigortası Çeşitleri

Yük Sigortaları

 • Emtea Taşıma Sigortası

- Bir malın taşıma aracı ile taşıması esnasında oluşabilecek kaza veya kazaya bağlı olarak zararları nakliyat sigortası teminatları altına alır.

 • Kıymet Taşıma Sigortası

- Değerli eşyaların bir taşıma aracı ile taşınması esnasında karşılaşabilecek zararları teminat altına alır.

Tekne Sigortaları

 • Tekne & Makine Sigortası
 • Tekne Harp & Grev Sigortası
 • Tekne Kira Kaybı Sigortası
 • Gezinti Teknesi (Yat) Sigortası
 • Balıkçı Tekneleri Sigortası
 • Anadolu Sigorta Yat Asistans Hizmeti
 • Tekne / Yat İnşa Sigortası

Nakliyeci Sorumluluk Sigortaları

 • Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

- Uluslararası anlaşma olan CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumlulukları poliçede belirtilen şart ve limitler dahilinde güvence altına alır.

 • Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

- Kapalı kasa araçlarla yurtiçinde karayolu taşımacılığı yapan firmaların poliçede belirtilen şartlarda karşılaşabilecekleri zararları teminat altına alır.

 • Nakliyat Aracısı Sorumluluk

- Nakliyata aracılık yapan kişinin aracılık yapması sebebiyle yük sahibine karşı olan sorumluluğunu poliçede belirtilen şartlar dahilinde teminat altına alır.

 • Depocu Yasal Sorumluluk

- Poliçede belirtilen şartlar çerçevesinde depoların sınırları çerçevesinde gerçekleştirilen depolama faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek zararları teminat altına alır.

Nakliyat Branşına Bağlı Sorumluluk Sigortaları

 • Marina ve Çekek Yerleri İşletenleri Sorumluluk Sigortası
 • Liman ve Terminal İşletenleri Sorumluluk Sigortası
 • Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası

Nakliyat Sigortası

Online Fiyat Teklifi

Close