Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk sigortaları, sigortalının üçüncü şahıslara vereceği zararlar sonucu, karşılaşacağı tazminat taleplerini, sigorta şirketinin karşıladığı poliçeler olarak ifade edilebilir.

Sorumluluk sigortalarında risk "sorumluluk"tur. Sorumluluk sigortaları ile sigortalı "sorumluluğunu" kabul etmekte ancak sorumluluğun neticesi olan "zararı karşılama" veya "tazminat ödeme" borcundan kurtulmaktadır. Diğer bir deyişle sorumluluk sigortaları ile sigortalının zarar veya tazminat ödemesine konu davranışları, hile ve kasıt halleri hariç olmak üzere, kusurlu ve kusursuz sorumluluklarının maddi sonuçları, sigorta şirketince güvence altına alınmaktadır.

Kanunen zorunlu tutulan sorumluluk sigortalarının yanı sıra isteğe bağlı olarak da sorumluluk sigortası poliçeleri de yaptırılabilmektedir.

Sorumluluk Sigortaları

Online Fiyat Teklifi

İşveren Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası

Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası

Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Close